Nasze usługi

 • realizacja obowiązków Inwestora
 • prowadzenie i organizacja przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy
 • koordynacja projektów budowlanych
 • koordynacja realizacji inwestycji budowlanej
 • nadzór inwestorski
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem prawnym, merytorycznym i rachunkowym
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz odbiór końcowy inwestycji
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
 • przekazanie obiektu najemcom bądź lokatorom
 • kontrola finansowo-terminowa inwestycji budowlanej
 • koordynacja robót budowlanych
 • odbiory robót budowlanych
 • doradztwo techniczne
 • optymalizacja kosztów budowy, wprowadzanie materiałów zamiennych
 • kosztorysy inwestorskie
 • pozyskiwanie nieruchomości
 • weryfikacja nieruchomości pod względem formalno prawnym
 • opracowanie koncepcji projektowej
 • opracowanie konkursu oraz wybór GW
 • prowadzenie spraw urzędowych
 • pracowujemy ofertę Wykonawczą
 • wspólnie z Inwestorem przygotowujemy inwestycję do realizacji
 • koordynujemy projekty
 • zapewniamy fachową kadrę inżynierską
 • realizujemy inwestycję budowlaną
 • oddajemy budynek do użytkowania
 • prowadzimy doradztwo w zakresie sprawdzonych rozwiązań wykonawczych
 • w uzgodnieniu z Inwestorem wprowadzamy rozwiązania zamienne optymalizujące koszty inwestycji
 • konserwacje i rekonstrukcje elementów budynku pod kierownictwem doświadczonego Inspektora posiadającego wymagane prawem uprawnienia
 • wykończenie wnętrz
 • renowacja kamieni ozdobnych
 • sztukateria budowlana
 • prowadzenie odbiorów robót
 • wykonywanie kontroli techniczno-budowlanych
 • nadzór nad realizacją inwestycji z projektem
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych i przedmiarów robót
 • współdziałanie z urzędami, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie wynikającym z przepisów prawa
 • przygotowanie opinii technicznych
 • kontrola finansowa inwestycji
 • bieżące doradztwo prawne w związku z wykonywaną przez Zleceniodawcę\ działalnością statutową oraz gospodarczą (telefoniczne, mailowe, bezpośrednie)
 • opracowywanie opinii w zakresie przedłożonych zagadnień prawnych
 • negocjacje z kontrahentami i dłużnikami
 • prowadzenie spraw procesowych (w tym: wszczęcie procesu, sporządzanie pism procesowych, reprezentacja klienta na rozprawie, uzyskanie tytułu egzekucyjnego, wszczęcie egzekucji komorniczej, reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym aż do zaspokojenia roszczenia klienta przez dłużnika)
 • przygotowywanie projektów umów i innych dokumentów, oraz ich szablonów
 • opiniowanie umów zawieranych w ramach działalności Zleceniodawcy
 • uczestniczenie w negocjacjach z przedstawicielami kontrahentów Zleceniodawcy
 • reprezentowania Zleceniodawcy w zakresie doradztwa prawnego w relacjach z uczestnikami Procesów Inwestycyjnych, przed urzędami, instytucjami, sądami powszechnymi w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa polskiego
 • inne, w razie indywidualnych potrzeb Klienta
 • realizowanie zadań wynikających z obowiązków służby BHP
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu BHP
 • analizowanie przyczyn powstawania wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz doradztwo w zakresie działań profilaktycznych i zapobiegania wypadkom przy pracy
 • opracowywanie i wdrażanie procedury i instrukcje w zakresie BHP
 • przeprowadzenie kontroli, monitorowanie warunków pracy, ocena ryzyka zawodowego
 • doradztwo w opracowaniu planu BIOZ
 • realizowanie rozbiórki budynku metodą wybuchową pod nadzorem osób posiadających wymagane prawem uprawnienia wyburzeniowe
 • prowadzenie prac strzałowych
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej
 • projektowanie budynków energooszczędnych
 • realizacji budynków energooszczędnych oraz pasywnych
 • kamerowanie termowizyjne budynków
 • opinie techniczne w zakresie budownictwa energooszczędnego
 • okresowe przeglądy budynków: półroczne, roczne, pięcioletnie
 • sprawdzenie bezpieczeństwa oraz kontrola techniczna konstrukcji budynku
 • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej
 • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa wentylacji
 • przeglądy budynków pod kątem bezpieczeństwa instalacji ogrzewania
 • sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych w zakresie uzyskania kredytowania inwestycji
 • wybór najkorzystniejszej oferty kredytowej
 • pomoc w zawarciu umowy kredytowej oraz uruchomienie środków
 • doradztwo finansowe